Lavere lønn til arbeidsinnvandrere

0Shares

– De fleste arbeidsgivere har vel lyst til å spare kostnader, sier fungerende avdelingsdirektør Morten Hansen i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Dagens Næringsliv.

For innvandrere utenfor EU/EØS-området har det blitt enklere å få arbeid i Norge. Inntil 5000 arbeidstakere med minimum fagbrev kan hvert år få jobbe i landet dersom de har tilbud om arbeid.

I 2002 var det kun 1700 personer som fikk arbeidstillatelse, av disse kom 500 fra Polen. Grunnen til det lave antallet er ikke bare liten interesse, men også mange avslag. UDI avslår cirka like mange søknader som de innvilger.

Søknadene blir avslått både på grunn av manglende kompetanse fra søkernes side, og fordi lønns- og arbeidsvilkårene tilbudt fra norske arbeidsgivere ikke er normalt innen det yrket de skal inn i, forteller Hansen.

Arbeidsgivere som vil ansette fra utenfor EØS-området har ikke lov til å tilby lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn tariffavtalen eller det som er normalt for sted og yrke. Mange ønsker gi innvandrere minstetariffen, og ofte ligger den normale betalingen høyere enn det innvandrere får tilbud om, spesielt i byggebransjen. Enkelte ganger tilbys også innvandrere lønn under minstetariffen, men Hansen sier at UDI ikke har opplysninger som tilsier at enkelte arbeidsgivere bevisst vil utnytte billig arbeidskraft.