Vil ha minstekrav på asylmottak

0Shares

Informasjonssjef i Norsk Folkehjelp, Ivar Christiansen mener dagens krav er upresise.

Han sier til NRK at gode fritidsaktiviteter, språkopplæring og integreringsarbeid er viktig for å unngå problemer i tilknytning til asylmottakene.

Vi har hatt en debatt i Norge som har dreid seg om forskjellige kriminelle handlinger som er blitt utført av mennesker som har bodd eller bor på mottak i Norge. Jeg tror disse få tilfellene kanskje kunne vært unngått dersom man hadde hatt gode tilbud på asylmottakene, sier Christiansen.

– Vi ønsker å vite hvor mange fagfolk det skal være til stede. Hvor mange kvadratmeter boareal skal den enkelte ha? spør Christiansen, som også vil ha retningslinjer for hvordan asylsøkerne skal fortelles om mottaket og det norske samfunnet.

– Skal det deles ut løpesedler eller skal det gjøres med tolker? Det er to vidt forskjellige måter å informere på, og de gir vidt forskjellige resultater, sier han.

Drift av mottak legges ut på anbud, og de fleste drives i dag av private.