Skal bedre forholdene for mindreårige asylsøkere

0Shares

Kommunen har fått 450 000 kroner for å sikre en raskere og bedre bosetning for disse asylsøkerne og bedre sin kompetanse på området, sier statsråd Erna Solberg.

Vadsø kommune er en av landets sju kommuner som har fått midler av kommunal og regionaldepartementet, for å bedre tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere.

Kommunen har mottatt en sum på 450 000 kroner, som skal sikre en raskere og bedre bosetting av enslige mindreårige i kommunen.

Grunnen er at Vadsø var en av kommunene som søkte når Departementet utlyste 300 millioner kroner til dette formålet, sier kommunalminister Erna Solberg, i følge NRK.