Hva er galt med norsk flyktninge- og innvandringspolitikk?

0Shares

I Valg Redaksjon EN på NRK blir debattantene stilt 10 spørsmål, som de kun kan svare ja eller nei på.

Bør det bli vanskeligere for asylsøkere og innvandrere å få opphold her i landet?

Hagen: Ja

Stoltenberg: Ja

Er det for mange med innvandrerbakgrunn i Norge i dag?

Hagen: Ja

Stoltenberg: Nei

Bør vi åpne for større innvandring for å fylle ledige jobber?

Hagen: Nei

Stoltenberg: Nei

Danskene har utvidet botiden til 9 år som krav for å få statsborgerskap, er det en riktig vei å gå?

Hagen: Ja

Stoltenberg: Nei

Skal innvandrere beherske norsk for å få statsborgerskap?

Hagen: Ja

Stoltenberg:??alle bør få norskopplæring

Er det riktig med en aldersgrense på 24 år for dem som vil hente seg en ektefelle fra sitt opprinnelige hjemland?
Hagen: Ja

Stoltenberg: Nei

Bør ekteskap mellom søskenbarn forbys når det gjelder innvandrere som søker opphold i Norge?

Hagen: Ja

Stoltenberg: Nei

Skal innvandrerforeldre miste barnetrygden hvis de sender bort et barn for å bli oppdratt i sitt opprinnelige hjemland?

Hagen: Nei

Stoltenberg: Nei

Alvorlige forbrytelser begått av asylsøkere og innvandrere har gjort nordmenn mer skeptiske til disse gruppene. Har du forståelse for det?

Hagen: Ja

Stoltenberg: Ja

Har poltikerne gjennom sin politikk medansvar for at det skjer mye alvorlig innvandrerkriminalitet?

Hagen: Ja

Stoltenberg: Ja

Skal ayslsøkere som begår kriminelle handlinger sendes ut av landet umiddelbart?

Hagen: Ja

Stoltenberg:Ja

98 prosent av innvandrerne gjør ikke noe galt, fremstilles innvandrere og asylsøkere for negativt?

Hagen: Ja

Stoltenberg: Ja