Barn slippes ut av australsk asylmottak

0Shares

Fem mindreårige søsken i alderen 5 til 15 år ble dermed løslatt fra et mottak i Sør-Australia, og de vil bli tatt hånd om av en familie, i følge NTB.

Domstolen i Melbourne mener at de negative konsekvensene ved å bli skilt fra foreldrene ikke er så store som skadene de blir påført i asylmottaket, hvor asylsøkere kan holdes innesperret i årevis.

Australias asylpolitikk er en av verdens strengeste, noe som flere ganger har ført til opprør på mottakene. Både FN og menneskerettsgrupper