Hver tiende førstegenerasjons innvandrer er uten fast arbeid

0Shares

Den samlede ledigheten her til lands økte fra 2,9 til 3,7 prosent i samme periode.

Innvandrere fra Afrika ligger høyest når det gjelder registrert ledighet, med 17,8 prosent, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lavest andel ledige blant ikkevestlige innvandrere finner vi blant personer med røtter i Øst-Europa, nærmere bestemt 10,5 prosent.

I hele befolkningen ble det i andre kvartal 2003 registrert en arbeidsledighet på 4,1 prosent blant menn og 3,2 prosent blant kvinner. Blant innvandrerne var de tilsvarende tallene 10,8 og 8,4 prosent.

Også antallet som deltar i ordinære arbeidsmarkedstiltak
fortsetter å stige. Bare siden i mai i fjor har antallet fra om lag 13 000 til 21 000 i mai i år. Det er en økning på 66 prosent.