EURODAC-Europeisk database over asylsøkere

0Shares

Registeret var operativt fra 15. januar 2003, og gir bare mulighet til å sammenligne fingeravtrykk i henhold til Dublinkonvensjonen. Formålet med registeret er å finne ut om en asylsøker tidligere har søkt asyl i et annet land som er tilknyttet Eurodac-registeret.

Norge har som kjent tiltrådt Dublinkonvensjonen som gir en mer enhetlig behandling av asylsøkere i EU/EØS-land. Dersom en person søker asyl i Norge etter å ha fått avslag på sin søknad i et annet land først, skal vedkommende returneres til det første landet. Årsaken er at den som får avslag i et EU- eller EØS-land ikke kan søke asyl i et annet. Hensikten med registeret er således å unngå at personer søker asyl flere steder. For å finne ut om en person har søkt asyl i et annet EU/EØS-land tas det rutinemessig fingeravtrykk av alle asylsøkere.

Per 31.7.03 hadde Norge hele 570 treff (hit) i registeret siden tilknytningen i januar. Til sammenligning er det bare tre land som har flere treff enn Norge, nemlig England, Tyskland og Sverige. Store land som Frankrike, Spania og Italia som mottar langt flere asylsøkere enn Norge, har færre treff.

En av årsakene til at såvidt mange asylsøkere tidligere er registrert i andre land når de kommer til Norge, og at vi derfor får så mange treff på våre søk i Eurodac-registeret, synes å være på grunn av Norges geografiske plassering som endestasjon på Europakartet. Norge er ofte ikke det landet asylsøkerne kommer til først.