Mangler oversikt over flerkulturelle i politiet

Rundt 100 studenter med minoritetsbakgrunn har blitt uteksaminert fra
Politihøgskolen, men ingen vet hvor mange jobber som politi i dag.

Politidistriktene fører ingen oversikt over hvor mange de har ansatt
med flerkulturell bakgrunn, på tross av at det er sterk fokus på å øke
rekrutteringen av minoriteter.

Oslopolitiet ønsker nå å endre dette for å bedre oversikten, skriver NRK.