Slamofobi, hijab og kvinnefrigjøring

0Shares

Innledere:
Mariette Lobo (antirasistisk utvalg i Rødt)
Bushra Ishaq  (leder i Muslimsk studentsamfunn)
 
I
dag har nesten alle en mening om hvordan muslimske kvinner kan
frigjøres. Alfor ofte fremstilles minoritetskvinner som ofre som må
hjelpes eller tvinges til frigjøring. Samtidig fremstilles kvinner i
hijab som en trussel mot likestilling, og muslimer som en fare mot
demokratiet. Etter 9/11 har muslimer over hele verden blitt utsatt for
massive overgrep, diskriminering og stigmatisering. Muslimske
kvinner må føre en kamp både mot “krigen mot terror” og for mer typiske
kvinnekrav. Dersom venstresida og feminister i Vesten opptrer på vegne
av muslimske kvinner istedet for å kjempe sammen med muslimske
kvinner, forsterkes stigmatiseringen og dermed undertrykkingen.
 
Bushra
Ishaq, leder i Muslimsk studentsamfunn, er opptatt av
at feminismen ikke bør “begrenses til kun å gjelde i en vestlig
kontekst, men også i et multikulturelt og religiøst perspektiv.” http://www.dagbladet.no/kultur/2009/01/31/563950.html.

 Mariette
Lobo fra Rødt peker på at “islamofobien pakkes inn i argumenter om
likestilling og nøytralitet. Det er viktig å ikke gå i denne fellen
som fører til stengte grenser og tvangstiltak.”  Mer om Lobos syn her: http://www.intsos.no/?id=3107 

Noen problemstillinger til diskusjonen:
-Hvilken rolle spiller antirasisme og antiimperalisme i dagens kvinnekamp?
-Hvordan kan vi utvikle en mer multikulturell feminisme?
-For eller mot politi-hijab?
-Bidrar den norske staten til stigmatisering av muslimske kvinner?
-Bør venstresida og muslimske miljøer jobbe tettere sammen?
-Er det en motsetning mellom å støtte Hamas og Hizbollahs kamp mot Israel og å slåss for kvinnefrigjøring?
 
Åpen diskusjon. Velkommen!
 
Hilsen Rødt Oslo v/styret
www.roedtoslo.no