Over en million ekstra til forskning på samisk spåk

0Shares
– Regjeringens mål er å legge til rette for en trygg fremtid for de samiske språkene i Norge. Sør- og lulesamisk språk er minoritetsspråk også i samisk sammenheng, og er betegnet av UNESCO som sterkt truede språk. I forbindelse med innlemmingen av Tysfjord og Snåsa kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk er det også viktig at dette fører til en forsterket forskningsinnsats for sør- og lulesamisk språk, sier statsråd Dag Terje Andersen.

Det samiske programmet er videreført fra 2007 og har en varighet på ti år. Programmet dekker forskningsfeltene språk, litteratur, kulturuttrykk, demografi, levekår og livskvalitet, muntlige tradisjoner og tradisjonell kunnskap, barn og ungdom, ressurser og rettsforhold og den moderne samiske samfunnsbyggingen. Et viktig mål for programmet er å bidra til rekruttering og kompetanseutvikling, utvikle samisk som vitenskapsspråk og internasjonalisering. Det blir lagt vekt på formidling av forskning til den samiske befolkningen, også på samisk.

Styrkingen av språkforskningen må sees i sammenheng med handlingsplanen for samisk språk som legges fram i løpet av våren.