Vil ha flere minoritetsspråklige lærere

0Shares

Han mener minoritetselever trenger flere rollemodeller.

Stipend, egne undervisningsopplegg, egen oppfølging av morsmålslærere og målrettet informasjon for rekruttering, er blant tiltakene som skal innføres i Oslo, i følge ANB.

– Språket er nøkkelen til kunnskap. Våre minoritetsspråklige elever trenger lærere som kjenner både språk og kultur og som kan fungere som gode rollemodeller. Vi trenger flere med tospråklige bakgrunn for å få flere til å undervise i matematikk og samfunnsfag og ikke bare i morsmål, sier Veivåg.

Skoleetaten i Oslo skal samarbeide med universitets- og høgskolemiljøene om de ulike tiltakene. Målet er først og fremst å øke rekrutteringen, men også styrke etter- og videreutdanning av lærere med minoritetsbakgrunn.

I dag arbeider 257 tospråklige lærere som morsmålslærere i Oslo-skolen. Det totale antall lærere er om lag 4.000. 120 språk er representert i Oslo-skolen, og de fem største språkgruppene i grunnskolen er urdu, arabisk, somali, tyrkisk og tamil. Dette utgjør om lag 7.500 elever av totalt 16.800 minoritetsspråklige i Osloskolen.