– Storhaug tar feil

0Shares

Storhaug hevder i ei pressemelding som ble lagt ut 17. juni at “annengenerasjons innvandrere i Norge faktisk er mindre integrert enn førstegenerasjon, om man legger ekteskapsstatistikken til grunn.”

Storhaugs poeng er at andregenerasjons innvandrere gifter seg i yngre alder enn den generasjonen som er født i utlandet.

Østby mener Storhaug feiltolker statistikken.

– Andelen av førstegenerasjons innvandrere mellom 20 og 24 år som er gift, er 70 prosent. Blant andregenerasjons innvandrere i samme aldersgruppe er om lag 30 prosent gift, sier han.

Østby tror misforståelsen har oppstått fordi andregenerasjon innvandrere nødvendigvis har en lavere snittalder enn første generasjon. Siden innvandringen til Norge skjøt fart på begynnelsen av 1970-tallet har nesten ingen av barna til de første innvandrerne rukket å bli 30 år. Det er bare unge i den gruppen som kan gifte seg nå – om noen år er det også eldre som kan det.

Derfor mener Østby at Storhaugs statistikk ikke kan brukes til å beskrive hvordan ekteskapsmønsteret utvikler seg, men opprettholder en myte om at innvandrere ikke blir integrert. Også fødselsalderen viser at forskjellen blir mindre.

Med bakgrunn i tallene finner Østby grunn til å si at «det går seg til» når det gjelder innvandring til Norge.

– Det er ingen grunn til å konkludere med at de ulike etniske gruppene går hver sin vei, og frykte at «dette klarer vi ikke – nå må vi stenge grensene», sier Østby til Klassekampen.

Han mener det er en betydelig utjevning mellom etniske nordmenn og innvandrere, særlig hvis en ser på forskjellen mellom førstegenerasjon og de som er født i Norge av innvandrede foreldre.