Avliver mytene

0Shares

Er det slik at innvandrere føder flere barn enn etniske nordmenn?

– Ja, men ikke entydig. Hvis vi ser på dem som flyttet til Norge da de var i alderen 18-22 år, stemmer dette. 60 prosent i denne gruppa har fått barn når de er 23 år. Men hvis vi ser på andregenerasjons innvandrere er bildet annerledes, sier Østby til Klassekampen.

Er det slik at innvandrere tjener mindre, har lavere utdanning og blir oftere arbeidsløse?

Også her går det største skillet mellom første- og andregenerasjons innvandrere, ikke mellom nordmenn og innvandrere.

– Blant førstegenerasjons innvandrere er ledigheten tre-fire ganger høyere enn hos etnisk norske. Men andregenerasjons innvandrere fra Asia har like lav ledighetsrate som etnisk norske, sier Østby.

– Andregenerasjons innvandrere ligger bare noen få prosentpoeng bak nordmenn hvis vi ser på hvor mange som tar utdanning, påpeker Østby.

Ut fra mytene om høy fruktbarhet og giftemål i ung alder oppstår spekulasjoner om at Norge får en svært stor innvandrerbefolkning om få tiår, og at Oslo får et flertall av innvandrere om 30 år.

– Så langt tyder ikke takten på boligbyggingen i hovedstaden på at byen vil ha så mange mennesker om 30 år. Innvandrere vil uansett ikke ha råd til å bosette seg i Oslo i så stort omfang, og blir dermed tvunget til å følge et mer tradisjonelt norsk bosettingsmønster. Dette kan bidra til integrering, fastholder Østby.

Dessuten: Når opphører en person å være en innvandrer?

– Om en person i 2033 har en drøss pakistanske oldeforeldre, vil jeg ikke kunne ha grunnlag for å si at denne personen vil være særlig forskjellig fra mine oldebarn, mener Østby.