Dørum reagerer kraftig på regjeringens innstramninger

0Shares

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremmer i dag et
lovforslag om krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for
familieetablering. Dette er et av de 13 punktene i strakstiltak som
regjeringen satte i gang ifjor. Tiltaket krevde lovendring og flertall
i Stortinget.

– Formålet med forslaget er å redusere ankomsten av asylsøkere til
Norge som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse, og å stimulere til
arbeid og utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje
Andersen.

Departementet foreslår at det innføres en hovedregel om at visse
grupper av innvandrere som bor i Norge, må ha fire års arbeid eller
utdanning her for at det skal kunne innvilges familieetablering. Dette
vil gjelde når den innvandreren som bor i Norge har opphold på
humanitært grunnlag, flyktningstatus eller opphold gjennom regelverket
om familieinnvandring.

– Skape A og B lag mellom mennesker
– Å ta fra mennesker retten til et familieliv er brudd på liberale
menneskerettigheter, sier Dørum i en kommentar til Regjeringens
innstramming i familiepolitikken.

Dørum påpeker at retten
til et familieliv er grunnleggende i et liberalt demokrati. Det å leve
sammen med sin familie er naturlig, og det å bli gjenforent med sin
nærmeste familie etter at en selv har fått opphold i Norge skal ikke
mistenkeliggjøres. I utgangspunktet må familiegjenforening derfor i
stor grad tillates, både av humane grunner og av hensyn til
integrering. Venstre kan aldri godta at enkelte oppholdsgrunnlag skal
ha ekstra strenge regler for å få ektefelle og barn til Norge, mener han.


Å innføre krav om 4 års utdanning eller arbeidserfaring vil i praksis
skape et A og B lag mellom arbeidsinnvandrere og de som har fått
opphold fordi de er forfulgt, fortsetter Dørum.


Hvis regjeringen er så opptatt av å nå jungeltelegrafen i Mogadishu,
hvorfor har ikke regjeringen prioritert raskere saksbehandlingstid –
slik at grunnløse asylsøkere får en raskere retur, spør Dørum.