Konferanse om mottak og bosetting av innvandrere

0Shares

Antall
asylsøkere har økt betydelig det siste året. Mens det 2007 kom ca. 6500
personer, er antallet for 2008 og 2009 ca. 15 000 personer.

Alle
asylsøkere som kommer til Norge skal få tilbud om innkvartering. De som
får innvilget opphold skal så raskt som mulig bosettes i en kommune og
komme i gang med kvalifisering, delta i arbeidslivet og samfunnet på
lik linje med alle andre. Konferansen vil sette søkelys på hvordan
kommunen og staten i fellesskap skal løse de utfordringer dette
innebærer.

Direktørene fra Utlendingsdirektoratet,
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og
velferdsdirektoratet og Husbanken er blant deltagerne.