Privatfirma vil fly hjem asylsøkere

0Shares

Rundt 10 000 personer blir i år sendt hjem med avslått asylsøknad fra Norge. Steinkjer-firmaet Nordisk Beredskap har i høst bedt Justisdepartementet vurdere om det er mulig at de kan ta seg av hjemsendelsene.

Stortingsrepresentant Per Sandberg i Fremskrittspartiet er positiv til idéen om å gi private firma ansvaret for transporten av asylsøkere ut av Norge.

Informasjonssjef Kathrine Kielland i Justisdepartementet sier til NRK at de arbeider med saken, og lover å komme med en konklusjon i løpet av høsten.

Samtidig arbeider Politidirektoratet med å omorganisere alt arbeidet med asylsaker. Fra 1. januar 2004 opprettes en egen nasjonal enhet for asylsaker som skal ta seg av både registrering og uttransportering av asylsøkere.

– Vi har foreslått for departementet å bruke sivilt utdannede personer til å bistå politiet i hjemsendelsen av asylsøkere, sier Knut Holen i direktoratet til NRK.