Skjerpet kamp mot omskjæring

0Shares

– Omskjæring er en kulturell praksis, skriver sosialantropolog Aud Talle i sin nye bok «Om kvinneleg omskjæring. Debatt og erfaring». For oss som ikke tilhører en kultur der kjønnslemlestelse praktiseres, er det vanskelig å forstå hvorfor en slik skikk opprettholdes i år 2003. Men den er sosialt akseptert i de samfunn den forekommer, og er dypt forankret i moralske regler, maktstrukturer og tradisjonelle verdier.

Dette skriver Thora Holter og Elin F. Sæverås i Kirkens Nødhjelp i en kronikk i Dagbladet.

Les hele kronikken: Skjerpet kamp mot omskjæring