Også innvandrere søkes til å være meddommere

0Shares

Sigurd Wold, som har det overordnede ansvar for å samle inn kandidatene, er opptatt av at meddommerne gjenspeiler mangfoldet i byen, og ønsker seg flere innvandrere.

– Vi har aldri hatt mer enn to prosent innvandrere som meddommere, og det er langt fra innvandrernes andel av befolkningen. Derfor har vi bedt bydelene om å ta kontakt med de lokale innvandrerorganisasjonene for å rekruttere flere innvandrere, sier Wold.

I løpet av uken vil han blant annet annonsere i Aftenposten Aften for å få flere til å melde seg.