Rekordmange innvandrere utvises fra Norge

0Shares

De siste årene har antall utvisninger normalt ligget mellom 700 og 800 personer i året. Felles for de utviste er at de har sonet straff for kriminelle handlinger, eller har nektet å forlate landet frivillig etter avslag på oppholdstillatelse.

En undersøkelse gjort av studentene Gunhild Bolstad og Irene Palm Hansen ved Universitetet i Oslo, viser i følge Aftenposten at rundt en fjerdedel av dem som utvises har såkalt tilknytning til riket, enten fordi de har vært her i mange år, eller fordi de har barn eller ektefelle i landet.

Advokat Stine D. Norbø i Advokatfirmaet Hestenes & Dramer har jobbet med en rekke utvisningssaker, og reagerer kraftig på det hun mener er uverdig behandling av folk som har bodd i Norge lenge.