Prosjekt for å hjelpe studenter med minoritetsbakgrunn

0Shares

Undersøkelser viser at tospråklige studenter sliter med å bli integrert på norske høyskoler. De har større problemer med å gjennomføre høyere utdanning, enn etnisk norske studenter, og må oftere ta fag om igjen.

– Mange vegrer seg for å ta høyere utdanning, forteller høyskolelektor Ellen Beate Halvorsen ved Høgskolen i Akershus (HiAk) til Romerikets Blad. Sammen med kollega og studieleder Marit Stenberg har hun fått nesten tre millioner kroner til et nytt prosjekt, for å utvikle tiltak som kan hjelpe studentene.

– Målet er å få flere til å begynne, og fullføre høyere utdanning. Vi ønsker at studenter som ikke har norsk som morsmål, og kommer fra andre kulturer, skal bli konkurransedyktige i arbeidslivet, sier prosjektleder Ellen Beate Halvorsen.