Bekymret for EUs asylpolitikk

0Shares

Prosedyredirektivet kan frata mange asylsøkere retten til individuell behandling.

– Man kan ha en så liberal tolkning av FNs flyktningkonvensjon man bare vil. Det hjelper ikke dersom asylsøkere ikke kommer så langt at de får prøvd saken sin engang, sier generalsekretær Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) bekymret.

Nylig fikk utvalget som utreder en ny norsk utlendingslov forlenget leveringsfrist med seks måneder til 1. juli 2004. Årsaken er åpenbart at medlemmene vil avvente EUs felles politikk på feltet som etter siste, reviderte plan skal være ferdig senest til våren.

Problemet med prosedyredirektivet er at det i praksis kan frata mange asylsøkere retten til individuell behandling av sine søknader. EU vil sette opp en bindende liste over såkalt «trygge land». Dersom det kommer asylsøkere fra eller via et slikt land, kan de settes inn i en spesiell hurtigprosedyre med kortere behandlingstid, færre ankemuligheter – og dermed lavere rettssikkerhet, sier Morten Tjessem til Bergens Tidende.

Også FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Amnesty International advarer EU mot ikke å respektere asylsøkeres rettssikkerhet i denne saken.