Nytt program for å fremme likestilling i Pakistan

0Shares

Fra 2002 har 36. 000 kvinner deltatt i “kommunestyrene”. Dette er 33 prosent av representantene. Nå vil myndighetene fokusere ytterligere på likestilling.

– Det at så mange kvinner i Pakistan nå er valgt inn, betyr dessverre ikke automatisk at kvinners innflytelse øker. Det nye likestillingsprogrammet skal bidra til at kvinner og kvinnespørsmål blir en integrert del av viktige utviklingsprogram i Pakistan, forteller teamkoordinator Sidsel Bleken i asiaavdelingen i NORAD.
Prinsippet er at kvinnespørsmålet ikke skal være på siden som et eget kapittel, men integreres i ulike deler av samfunnet. Programmet skal jobbe for at en helhetlig likestillingsstrategi skal gjennomsyre statlige programmer så vel som prosesser i det sivile samfunn. Det vil si at myndigheter så vel som frivillige organisasjoner skal være partnere i programmet.

Fremme likestilling

– Programmet skal jobbe for likestilling på alle nivåer av det pakistanske samfunnet fra landsbyen til de sentrale myndigheter.

Tanken er at en helhetlig tilnærming skal bidra til å endre tenkning om kvinners posisjon fra enkeltperson til statlige tiltak, påpeker Sidsel Bleken.

Ved å vise til resultater og drive omfattende informasjonsarbeid, skal likestillingen fremmes i Pakistan. – Programmet får ansvaret for å lage en nasjonal database for “best practices” i likestillingsarbeidet i Pakistan, forteller Sidsel Bleken.