SMED klager på stans i asylsøknader

0Shares

Formålet med SMEDs henvendelse er å bidra til at norsk asylpolitikk samsvarer med et grunnleggende prinsipp om likeverdig behandling.

SMED fremhever at den enkelte har rett til å få sin asylsøknad behandlet og at alle har rett til likeverdig behandling av sin asylsøknad.

Det er uklart hvordan en generell stans i behandling av søknader ikke vil ramme enkeltpersoner som har behov for vern.

Kommunikasjonsformen som kommunalministeren har valgt kan bidra til å stigmatisere personer med somalisk bakgrunn, mener SMED.