Må ta flyktningers traumer på alvor

0Shares

Avhandlingen peker også på nødvendigheten av å styrke flyktningenes mestring av egen livssituasjon.

Birgit Lie har i sin doktorgradsavhandling gjennomført den største epidemiologiske undersøkelse av flyktningers psykososiale helse i Norge. 462 flyktninger ble i 1994-95 intervjuet, og deretter fulgt opp etter 3 år. En gruppe polikliniske pasienter fra Psykososialt senter for flyktninger ble også inkludert i en del av undersøkelsen.

En mindre gruppe bosniske flyktninger som hadde vendt tilbake ble intervjuet i Bosnia. Undersøkelsen, Den tredoble byrde av traumer, flukt og eksil. En ikke-klinisk oppfølgingsundersøkelse av helse og psykososiale forhold blant flyktninger, viser at alvorlige traumer med livstruende innhold og fysisk skader har stor innvirkning på den psykiske helse.