Én femtedel av befolkningen i Oslo er innvandrere

0Shares

Oslo-folk er blitt mer tolerante og har et mer liberalt syn på innvandrere enn folk ellers i landet, viser ny måling.

Bare i fjor økte andelen innvandrere med 6870 personer, og tilsammen bor det nå 110 000 innvandrere i hovedstaden.

– Vi har lært oss å omgås folk med en annen kulturbakgrunn. Det viser undersøkelsene om nordmenns holdninger til innvandrere. Oslo-folk har et mer liberalt syn på innvandrere enn folk ellers i landet, sier forsker Svein Blom i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les mer i Aftenposten: Tøyengata er blitt frisørgata