NOAS støtter Eurodac

0Shares

-Eurodac kan på sin side bidra til raskere saksbehandling og slik at asylsøkere slipper å vente i lange tider på en avgjørelse, sier han.

Han påpeker at FNs høykommissær for flyktninger er imot Dublin-avtalen og sier at et menneske må få lov til søke asyl i det landet han helst vil oppholde seg i. I dag er det helt tilfeldig hvilket europeisk lands politi som tar fingeravtrykk av asylsøkere og legger det inn i Eurodac.

EU har svart på dette med å love at de skal harmonisere lovgivningen i EU-området som omfatter asyl- og flyktningpolitikk. Tjessem tviler imidlertid på at dette blir innført i nær framtid.

– I dag er det lotto-prinsipper som avgjør i hvilket land man blir registrert i Eurodac. Dermed kan man kan jo risikere å bli sendt tilbake til et land man overhodet ikke har lyst til å søke asyl i, sier Tjessem