– Alle innvandrere må på kurs

0Shares

Utvalget mener også at innvandrere må gjennomføre norskkurs før det blir gitt bosettingstillatelse. Utvalget går også inn for at kursene må fullfinansieres av staten.