Psykiatrien i Arendal avviser asylsøkere som trenger tolk

0Shares

Psykiatrien på Sørlandet sykehus Arendal stiller seg uforstående til kritikken fra Helsetilsynet.

– Sjefpsykologen opplyser at det aldri er avslått henvendelser med denne begrunnelsen og at det er en selvfølge at pasienter skal vurderes og behandles uavhengig av tolkebehov. Likevel innskjerpes denne selvfølgelighet i forbindelse med alle henvendelser, skriver avdelingssjef Helge Skard Dokka ved distriktspsykiatrisk avdeling i Arendal i sitt svarbrev.

Skylder på legen som henviser

– Det ville klart være en fordel for eventuell videre gransking av problemstillingen at Helsetilsynet i Aust-Agder avklarer primærhelsetjenestens ansvar for å fremme en god faglig henvisning av asylsøkere (..). For øvrig er vårt gjennomgående inntrykk at kliniske avdelinger innen ulike avdelinger på Sørlandet sykehus har gode rutiner for tilkalling av tolk når det er behov for dette i behandling av fremmedspråklige pasienter, skriver medisinsk rådgiver Erik Bertnes til Helsetilsynet.