To nye asylmottak i Vestfold

0Shares

Driftsoperatøren Fossnes AS har fra 1. januar 2004 startet opp Tønsberg og Nøtterøy statlige mottak for asylsøkere, som er i samdrift med Fossnes statlige mottak for asylsøkere i Stokke kommune.

Begge de nye mottakene er desentralisert. Inntak av nya beboere koordineres gjennom Fossnes mottak, mens informasjon og service til beboere gis ved ett kontor sentralt i Tønsberg og et annet på tettstedet Borgheim på Nøtterøy.

Turid Grøtteland fungerer som mottaksleder for Fossnes, Tønsberg og Nøtterøy mottak.