10 prosent færre asylsøkere i fjor

0Shares

Det var også en markant nedgang i antall asylsøkere i kategorien “åpenbart grunnløse”, får NTB opplyst i Utlendingsdirektoratet (UDI).

I 2002 ble det registrert 17.500 asylsøkere her i landet. Ved utgangen av november i fjor var det notert drøyt 15.000 søkere. UDI regner med at det den siste måneden i fjor kom inn ytterligere rundt 1.000 søknader.

-Det er for tidlig å si noe endelig om året som helhet, men ut fra tallene ved utgangen av november, ligger det an til en nedgang på årsbasis på i underkant av 10 prosent, altså en nedgang på rundt 1.500 søkere, sier fungerende informasjonssjef Are Martin Sauren i UDI til NTB.