– Ikke bland integrasjon med religion

0Shares

Kirken er opptatt av å forebygge rasisme, men dette må være gjensidig. Da er det ikke nok at majoritetsgrupper respekterer minoritetene. Det handler like mye om at minoritetene viser samme grad av raushet i forhold til majoritetenes trosretning, sier biskopen.

Han tror ikke muslimer eller andre ikke-kristne grupperinger har noe å tape på å oppsøke kirken i jula for å se hva en kirke er.

– Dersom jeg bodde i et samfunn hvor min religion var i mindretall, ville det vært naturlig for meg å bli bedre kjent med den største religionen i landet. Dette er viktig del av integreringsprosessen, mener Baasland. Ali Hussain og Ijaz M. Choudhry, medlemmer av Muslimsk fellesråd i Rogaland, lurer på hva biskopen egentlig mener med oppslaget i gårsdagens utgave av Aftenbladet. «Biskopen: – Still flere krav til innvandrere», lyste det mot oss fra avisstativene.

– Vi savner mer konkrete utspill. Sikter biskopen bare til religion, eller retter kritikken seg også mot innvandreres deltakelse i andre deler av norsk samfunnsliv, spør Hussain og Choudhry.