Bondevik refser næringslivet

0Shares

Det sa statsminister Kjell Magne Bondevik NHOs årskonferanse.

Store deler av Makt-Norge strømmet inn gjennom dørene på SAS-hotellet i morgentimene i dag. NHOs årskonferanse er en møteplass for de med penger og makt, og i dag skal de komme med forslag til hvordan det fremtidige pensjonssystemet skal se ut.

Bondevik viser til at det i dag er flere uføretrygdede enn industriarbeidere i Norge. Og siden framtidens pensjoner må sikres med økt arbeidsinnsats, må næringslivsledere ta ansvar, og også ansette innvandrere og funksjonshemmede.

Innvandrere er i dag sterkt overrepresentert blant personer med lave inntekter.

– For å bedre innvandrernes muligheter i arbeidslivet er det viktig at tilbud om kvalifisering starter raskest mulig etter bosetting i Norge – både for menn og kvinner.

-En sentral utfordring er å skaffe nok praksisplasser. Vi har derfor satt i gang et samarbeidsprosjekt med Kommunenes sentralforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon og Servicenæringens Hovedorganisasjon.

-La meg snakke direkte til alle bedriftsledere i salen i dag: Vær med på dette prosjektet! Vær med på å ta i bruk den store arbeidskraftressursen som våre innvandrere representerer. Det er en god investering i et bedre fungerende arbeidsmarked – til nytte og glede ikke minst for næringslivet selv. Og det er et bidrag til å skape et bedre samfunn for alle.

Les hele talen: Fremtidens velferd – vårt ansvar