Flyktninger må skatte mer

0Shares

I dag er det slik at flyktninger ikke betaler inntektsskatt av de første 20.000 kronene de tjener her i landet. Er det flere i en familie, kan man tjene opp til 30.000 kroner før man betaler skatt.

Regjeringen foreslår å fjerne skattefordelene til flyktninger det første året de er i Norge.

«En avvikling av ordningen med skattelemping for flyktninger vil være et skritt i feil retning,» skriver UDI i følge Dagsavsien i et brevet til Kommunal- og regionaldepartementet.

Forslaget om å fjerne skattefordelene for flyktninger faller sammen med det nye introduksjonsordningen for asylsøkere. Støtten som inngår i introduksjonsprogrammet er skattepliktig.

Direktoratet mener man i stedet bør utvide ordningen til å gjelde også personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. For til nå har det bare vært en liten del av dem som får bli i landet som kan nyte godt av denne skattefordelen.