Innvandrerbakgrunn påvirker straffen

0Shares

En barneraner av pakistansk opprinnelse får ekstra streng straff – fordi dommeren mener hans handlinger setter pakistanere som folkegruppe “i et dårlig lys”.

– Hvor mye den fremmede kulturen har å si for avgjørelsen i en rettssak, kommer an på dommeren og tidligere rettspraksis. Det som er overraskende, er at det ikke er noen retningslinjer som forteller dommerne hvor mye kulturforskjellen skal bety for avgjørelsen i en sak. Eksempler jeg har samlet, viser at fremmed kultur både kan være et argument for strengere straff og for mildere straff, sier Grytbakk til Aftenposten.

Sorenskriver Arild Kjerschow i Oslo tingrett vedgår at det kan forekomme forskjellige vurderinger av kulturbegrepet i rettssalen, men tror ikke problemet er så omfattende.

– Høyesterett har i flere dommer uttalt at kultur som hovedregel ikke skal ha noe å si for straffutmålingen, men jeg vil ikke utelukke at enkelte dommere i særlige tilfeller kan legge vekt på kulturelle forhold, sier Kjerschow.