Vigrid-suksess for politiet

I følge tall som nylig ble offentliggjort fra Politiets Sikkerhetstjeneste ønsker hele 60 prosent av de ungdommene politiet har snakket med å bryte med det nazistiske miljøet.

PST har også avdekket at rundt 50% av ungdommene de har vært i kontakt med tidligere har vært registrert hos politiet. Hos en tredjedel av disse er det i følge PST snakk om alvorlige forhold, blant annet grove voldssaker.

– Vi er meget fornøyde med resultatene av offensiven, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Arnstein Øverkil i en pressemelding.

– Det forebyggende arbeidet utgjør en meget sentral del av PST’s virksomhet. Under offensiven mot Vigrid har vi samarbeidet nært med det øvrige politiet, og dette samarbeidet har bidratt til de vellykkede resultatene. PST anser det som særlig viktig å motvirke at unge mennesker trekkes inn i ekstreme rasistiske og voldelige miljøer. Dette var en hovedårsak til at vi i denne omgangen valgte å intensivere innsatsen mot nettopp Vigrid.

Øverkil forklarer at Vigrid har lagt opp en todelt strategi som øker faren for at unge mennesker går inn i miljøet uten å forstå hva de i realiteten involverer seg i, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste.

– Dette miljøet tiltrekker seg nye rekrutter blant annet ved å spille på norrøn mytologi og på antipatier overfor innvandrere. Vigrid skildrer seg selv som et interessefellesskap som vil verne om norrøne verdier. Når nye medlemmer har fått en mer etablert tilknytning til Vigrid, for eksempel ved å la seg døpe, ser vi at de gradvis møter krav om å forplikte seg i forhold til Vigrids rasistiske og voldelige ideologi. Det er i denne fasen de risikerer å bli involvert i kriminell virksomhet, sier Øverkil.

– Ved å bevisstgjøre spesielt de unge om Vigrids underliggende rasistiske og voldelige ideologi, ønsker PST å få dem til å forstå de mulige konsekvensene av å være en del av Vigrid-miljøet. Målet med offensiven som ble innledet i høst, har vært å få personer knyttet til Vigrid til å ta avstand fra og trekke seg ut av miljøet, heter det videre i pressemeldingen fra Politiets Siokkerhetstjeneste.

Etter det Monitor kjenner til kan politiet nå komme til å legge sterkere press på lederne i Vigrid fordi det fryktes at disse vil intensivere presset mot frafalne medlemmer.

(Kilde: Magasinet-monitor.net)