Asylsøker og fått avslag?

Er du asylsøker og fått avslag? Er du i tillegg enslig og tilhører det mannlige kjønn? Da har du tre muligheter: reise tilbake til hjemlandet, søke kirkeasyl eller søke asyl i and utenfor Europa.

UDI har sendt ut 700 brev til asylsøkere som har fått avslag med beskjed om at de må forlate asylmottakene. Det er ikke familier, men enslige, friske menn som vil motta disse brevene.

Botilbudet i asylmottak vil bli fjernet, og du mister dermed både gratis opphold og lommepenger.

Du kan enten bruke de frivillige tilbakevendingstilbudene eller vente til politiet henter deg og sender deg ut av landet.

Alle som har fått endelig avslag på sine asylsøknader, får en rimelig frist til å forlate mottaket. Hvis denne fristen ikke etterkommes, iverksettes en utkastelsesprosedyre gjennom namsmannen. De som ikke reiser frivillig, risikerer å bli hentet av politiet og eskortert ut av landet. Da må du betale utgiftene til denne transporten hvis du senere søker visum til et av Schengen-landene. Ofte beløper denne transporten seg til 60 til 80.000 kroner.

Prøver du å stikke av til andre europeiske land vil du bli oppdaget. EURODAC er en europeisk asylregister som har ditt fingeravtrykk. På grunn av internasjonale avtaler vil du bli sendt tilbake til det landet du søkte om asyl først.

Advarer mot kirkeasyl

Det ser ut til at det er liten vits i å sitte i kirkeasyl i flere år og håpe på at kommunalminister vil gi deg asyl. For det er liten sannsynlighet for det også.

– Jeg oppfordrer ikke til kirkeasyl, men ansvarlige i menighetene til å tenke gjennom hvordan man skal møte fortvilte mennesker som er villige til å prøve alle midler for å bli i Norge. Det viktigste er å være realistisk. Det vil være en ulykke dersom norske menigheter skaper falske forhåpninger. Kirkeasyl er ikke et enkelt redskap til å få bli i Norge. Begrunnelsen for kirkeasyl ligger i den enkeltes behov for beskyttelse. Det sa domprost Dag Nordbø i Kristiansand.