Asylsøkere avslørt av fingeravtrykk

0Shares

Dersom asylsøkeren har søkt asyl i et annet land før de kommer til Norge, skal de ifølge Dublin-konvensjonen sendes tilbake dit.

For å finne ut hvor asylsøkeren har vært kan fingeravtrykket til vedkommende sendes til den sentral databasen EURODAC i Strasbourg. Her ligger flere hundre fingeravtrykk lagret, og alle disse tilhører personer som har søkt asyl i et annet Schengen-land.

I fjor kom 15 000 asylsøkere til Norge. Drøyt 1700 asylsøkere har ifølge TV 2 blitt avslørt siden systemet ble tatt i bruk 17. januar i fjor. Det er mer enn hver tiende asylsøker. Politiet mener at avsløringene i årene fremover vil bli langt flere.