Kraftig nedgang blant tamilere som søker til folkehøyskole

0Shares

En tredjedel av alle søkere med utenlandsk statsborgerskap som søkte om opptak på folkehøyskoler i Norge i 2002 var tamilere. I 2003 var det kun 34 søkere. Dette slår tydelig ut på statistikken.

Høsten 2003 var det 1 254 søkere med utenlandsk statsborgarskap som søkte seg til en folkehøyskole i Norge. Dette er mindre enn halvparten så mange søkere med utenlandsk statsborgerskap som høsten 2002.

Høten 2002 var det flest utenlandske søkerer fra Sri Lanka. 955 søkere, eller 35 prosent av de utenlandske søkere kom fra Sri Lanka. Høsten 2003 hadde tallet på tamilske søkere sunket til 34, – en nedgang på hele 96 prosent sammenlignet med året før.

Søkere fra Sri Lanka utgjorde bare rundt 3 prosent av de utenlandske søkere høsten 2003.

Våpnhvile trolig årsak til nedgangen

Krigen på Sri Lanka tok en foreløpig slutt da Tamiltigrene (LTTE) og regjeringen skrev under på en historisk våpenhvileavtale. Skandinaviske observatører overvåker våpenhvilen som Norge i fjor greide å mekle fram mellom Tamiltigrene og regjeringen i Colombo.

Nærmere 70.000 mennesker kan ha mistet livet i den 19 år lange borgerkrigen i Sri Lanka, der LTTE kjemper for å få opprettet en egen tamilsk stat i de nordlige og østlige delene av landet.