Behandlingen av Irak-saker gjenopptas

0Shares

Like før utbruddet av Irak-krigen stoppet Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) behandlingen av asylsaker for irakere, samtidig som man midlertidig suspenderte utreiseplikten for de irakere som hadde fått avslag.

På bakgrunn av utviklingen i Irak og den informasjon som er innhentet gjennom besøk i Irak, er det nå besluttet å gjenoppta behandlingen av Irak-sakene. Dette innebærer en ordinær, individuell behandling av sakene, slik at det er opplysningene i den enkelte sak, sammenholdt med foreliggende bakgrunnsopplysninger og landkunnskap, som blir avgjørende for utfallet av den enkelte sak.

Beslutningen innebærer også at suspensjonen av utreiseplikten oppheves. Det betyr at de irakere som har fått et endelig vedtak som innebærer pålegg om å forlate Norge, nå plikter å reise ut av landet. De personene det her er tale om er kurdere med tilknytning til selvstyreområdet i Nord-Irak.

Ved årsskiftet var det ca. 1400 irakere som bodde i mottak og ventet på å få asylsøknaden behandlet. I tillegg var det ca. 200 irakere med endelig avslag på asylsøknaden som bodde i mottak. For å beholde mottaksplassen, må de søke om å komme med på det frivillige returprogrammet i regi av International Organization for Migration (IOM). Hvis de ikke gjør dette, vil de kunne miste mottaksplassen. Barnefamilier vil ikke bli sendt ut av mottak med tvang, men de plikter likevel å forlate Norge etter avslag.

I utgangspunktet er det bare personer med asyl eller opphold på humanitært grunnlag som får pengestøtte når de reiser tilbake til hjemlandet. Asylsøkere som får avslag på søknaden, får ikke slik støtte. Et unntak er gjort for irakerne som kom til Norge før 15. april 2003, og som nå ønsker å reise tilbake. De kan få 10 000 kroner i støtte per person ved hjemreise. Selve reisen blir dekket for alle som reiser hjem med IOMs returprogram.

(Kilde: Kommunaldepartementet)