Skaut for kristne

0Shares

De fleste kristne mener også at heller ikke påbudet om kvinnelig hodebekledning under gudstjenesten er relevant i dag, selv om Paulus kunne ha mer eller mindre gode grunner til å foreskrive det på sin tid. Det skriver Einar Thomassen, professor ved Seksjon for religionsvitenskap, UiB i en kronikk i Bergens Tidende.

Mange muslimske kvinner går barhodet. I et fritt samfunn har også de rett til sin mening. De føler heller ikke at de er i konflikt med Koranen. For de versene som tas til inntekt for skautpåbudet er langt fra entydige. Koranen 24:31 sier bare at de muslimske kvinnene skal dekke til sine bryst og ikke vise sin pryd til andre enn sine menn. Noe hodeplagg er ikke nevnt.

Les hele kronikken i BT: Om skaut og «islam»