Europeisk kommisjon mot rasisme kritiserer Norge for islamofobi

0Shares

– Som et resultat av dette har det vært en økende tendens i den offentlige debatt til å koble sammen muslimer på den ene siden, og terrorisme og vold på den andre siden, samt til generaliseringer og økt bruk av stereotypier hva angår personer med muslimsk bakgrunn, heter det videre.

Rasisme i offentlig sektor nevnes også i rapporten med klar henvisning til Ali Farah-saken.

– Det er behov for å undersøke i hvilken grad ubevisste fordommer, uvitenhet, tankeløshet og rasistiske stereotypier resulterer i fremgangsmåter, holdninger og oppførsel som hindrer personer fra minoritetsgrupper fra å motta tjenester på lik linje med andre, står det i rapporten.

Arbeidsleidghet, frafallstall i videregående skole, skjevheter i boligsektor, antall hjemløse og lite tilgang til profesjonell tolking er også nevnt som konsekvenser av rasisme. Manglende hensyntagen til det etniske mangfoldet i befolkningen, forekommer inne helsesektoren og rettsvesenet, heter det videre.

Kommisjonen ber Norge iverksette tiltak mot islamofobi, antisemittisme samt rasisme og diskriminering mot medlemmer av den samiske urbefolkningen.

– Norske myndigheter bør bedre overvåkingen av rasistiske hendelser og etterforskingen av rasistiske forbrytelser, herunder gjennom å anvende en bred definisjon av termen ”rasistisk hendelse”, heter det i følge rapporten.