Finanskrisen førte til lavere innvandring

Innvandringen var rekordhøy og stod for hele 70 prosent av den totale befolkningsveksten i 2008, kommer det fram i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Men på grunn av finanskrisen sank innvandringen med 28 prosent i fjerde kvartal.

I 2008 ble det registrert snaue 67 000 innvandringer, det høyeste nivået noen gang. Det ble også satt ny rekord for nettoinnvandringen med 43 300 personer. Nettoinnvandringen vil si overskuddet når utvandringen er trukket fra.

De største nettoinnvandringsstrømmene til Norge fra enkeltland bestod av statsborgere fra Polen, Tyskland, Sverige og Litauen, alle dominert av arbeidsinnvandring. Andre enkeltland som stod for stor nettoinnvandring er Filippinene, Thailand, Somalia, Irak, Romania og Russland.

I fjor sommer meldte SSB at økende innvandring er hovedgrunnen til at vi ikke har sett de
store konsekvensene av eldrebølgen enda. Rapporten forteller også at vi kan regne med å merke mer til konsekvensene av den aldrende befolkningen i årene som kommer.

Den nye rapporten viser at finanskrisen gav betydelig langsommere vekst
i innvandringen i 2008 enn i 2007. Innvandringen stagnerte i 3. kvartal av 2008, og i 4. kvartal sank innvandringen med hele 17 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2007. Samtidig økte utvandringen. I alt sank nettoinnvandringen i 4. kvartal med 28 prosent i forhold til året før.