Mangfoldet har nådd speiderne

En av Norges eldste barne- og ungdomsforeninger – speidergruppa Kampianerne – er blitt flerkulturell. Nylig feiret man 90-årsjubileum med en filmfestival på Klingenberg kino med filmer laget av unge speidere.

Kampianerne på Kampen i Oslo er en av de første speidergruppene i Norge som har satset på å rekruttere barn med
minoritetsbakgrunn. Resultatet i dag er en heterogen gruppe som
inkluderer barn fra fire kontinenter og åtte land.

Speiderne i Kampianerne har selv skrevet manus og spilt inn syv filmer som alle ble vist i forbindelse med jubileet nylig.

– Det hele startet i 2004 med et mangfoldprosjekt for å rekruttere folk med innvandrerbakgrunn,
sier Anette Guldahl, prosjektleder for
mangfold og inkludering
i Norges Speiderforbund.

Vi produserte brosjyrer på alt fra urdu og arabisk til tamilsk, thai og russisk

Kampianerne var pilotgruppe for prosjektet som hadde en litt treig start, men som etter hvert fikk fart takket være Kampenspeiderne.

Flerspråklig

Anette Guldahl forklarer at det i begynnelsen var vanskelig å nå frem i innvandrermiljøene. 

– Det var først ved årsskiftet 2007-2008 vi begynte å se resultater, sier hun.

Et viktig redskap var en informasjonsbrosjyre på 11 språk. 

– Vi produserte
brosjyrer på alt fra urdu og arabisk til tamilsk, thai
og russisk, forteller Guldahl.

Kampianerne distribuerte brosjyrene på tannlegekontorer,
bibliotek og sosialkontor, ja til og med i butikker og direkte til folk på gaten.

– Vi hadde også speideraktiviteter på Sognsvann og rundt om i Oslo. Vi har lagt vekt på å plassere oss
i nærheten av asylmottakene, sier Anette Guldahl, som presiserer at
registrering av barn som vil melde seg inn i speidergruppa gjøres
uten at nasjonalitet og etnisk gruppe er spørsmål på søknadsskjemaet.

– Vi er en inkluderende organisasjon,
sier prosjektlederen.

Mangfoldige ledere

Den neste store utfordringen blir
å rekruttere speiderledere med minoritetsbakgrunn. 

– Fordelen er at speiderorganisasjonen allerede er veldig
internasjonal og det er mange voksne innvandrere som på et tidspunkt i sitt liv i hjemlandet har vært med i en speidergruppe,
sier Guldahl. 

– Disse er veldig nyttig å ha med på laget
hvis vi skal få en mangfoldig gruppe.

Prosjektet har fått støtte blant
annet fra Oslo kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

–Vi brukte det til å lage brosjyrene, sier Guldahl. 

Suksessen er begynt å spre seg i landet. Nå er det mangfoldprosjekter og aktiviteter også i Tanum, Kristiansand og Stavanger.

Kampianerne startet i 1919, og er den
speidergruppa som har holdt på lengst i Oslo sentrum. Gruppen har
overlevd to andre grupper på Kampen, og er fremdeles livskraftig.