Vil ikke ha svake flyktninger

0Shares

Nå vil de endre måten FNs kvoteflyktninger blir valgt ut på, i følge Ritzau.

Forslaget fra regjeringen møter sterk kritikk fra både Kristendemokratene, Socialdemokratene og Dansk Flyktningehjælp. Kristendemokratene tar kraftig avstand fra forslaget som de ser på som en sortering av mennesker:

– Det dreier seg om 500 flyktninger årlig. Vi kan ikke akseptere at man bare tar imot dem som kan prestere noe, sier Bodil Kornbek, som har ansvaret for partiets integreringspolitikk.

Men integreringsminister Bertel Haarder (V) er klar til å endre praksisen fordi han mener ressurssvake flyktninger utgjør en stor belastning for kommunene.

– De svakeste flyktningene har ingen mulighet til å få arbeid og kontakter i Danmark, sier han.