Frist for returstøtte til irakere er 1. april

0Shares

– Jeg vet at mange irakere som flyktet fra Saddam Husseins regime ønsker å delta i den økonomiske og politiske gjenoppbyggingen i Irak. Returstøtten vil gjøre etableringen i hjemlandet lettere, sier kommunal- og regionalminister Solberg.

ersoner som ønsker å søke returstøtten, må melde seg til International Organization for Migrations (IOMs) kontor i Norge, eller til Utlendingsdirektoratet, som vil videreformidle kontakt med IOM. Så langt har over 200 irakere søkt om returstøtte, og omlag 100 irakere har returnert til Irak med IOM. Det kan ta tid å ordne de nødvendige transitt- og innreisedokumentene, men normalt kan reisen gjennomføres 4 ? 6 uker etter at vedkommende har henvendt seg til IOM.

Bakgrunnen for at det nå fastsettes en frist for å søke returstøtten, er at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda 16. januar i år besluttet å gjenoppta saksbehandlingen av asylsøknader fra irakere, samt å oppheve suspensasjonen av utreisefristen for irakere med avslag på asylsøknaden. Utlendingsmyndighetene forventer nå at personer med endelig avslag på asylsøknaden reiser hjem.

Enslige voksne og familier uten barn som har fått endelig avslag på asylsøknaden eller som ikke har fått utsatt iverksetting, vil miste tilbudet om å bo i mottak samtidig som utreisefristen utgår. Imidlertid vil personer som søker om å få reise hjem frivillig med IOM og som bidrar med å skaffe reisedokumenter, fortsatt kunne bo i mottak frem til utreisen finner sted.

Et generelt returprogram i regi av IOM er et tilbud til alle asylsøkere og personer med avslag på asylsøknaden. De som deltar i returprogrammet får dekket hjemreisen. Dette betyr at det også etter 1. april 2004 er mulig å søke returprogrammet, men at det etter denne fristen verken gis 10.000 kroner i returstøtte eller bagasjestøtte.

Irakere med oppholdstillatelse i Norge, vil som alle andre flyktninger med oppholdstillatelse, få en tilbakevendingsstøtte på 15 000 kroner i tillegg til at reiseutgiftene dekkes. De vil dessuten kunne ta med seg 70 kg bagasje.