Flere asylsøkere ut av landet i januar

0Shares

8.393 asylsøkere ble transportert ut i fjor, og dette er 328 flere enn i 2002. 3.941 fikk avslag på sin asylsøknader og returnerte til sine hjemland. Videre transporterte politiet 2.248 personer videre til et annet land innen Schengen-samarbeidet.

Norge har ikke tatt stilling til noen av disse personenes asylsøknader, men overlater dette til det landet som asylsøkerne forlot før ankomst til Norge for eksempel Tyskland.

2.204 personer er sendt ut av landet fordi de har forbrutt seg mot norske lover og er således utvist eller bortvist av politiet.

PU har ingen nøyaktig oppgave over hvordan de forskjellige tallene for uttransport fordelte seg i 2002, fordi Oslo politidistrikt da hadde ansvaret for uttransportering.