Provoseres til å bære hijab

0Shares

Stipendiat Ingvill Thorson Plesner ved Norsk senter for menneskerettigheter forsker på religion- og livssynsfrihet, og bor for tiden i Frankrike der myndighetene går inn for å forby muslimske skaut i skolen.

– Det finnes eksempler på at kvinner bærer skaut som et svar på det de opplever som trakassering. Ved hjelp av skautet ønsker de å uttrykke sin identitet sterkere og respondere på en debatt som virker anti-islamsk, sier Plesner, som understreker at dette bare er en av mange grunner til at kvinner bærer skaut, eller hijab som det heter på arabisk.

Også Lena Larsen, religionsviter og tidligere leder av Islamsk råd, mener mange muslimske kvinner i Vesten bruker skaut for å beskytte sin identitet mot press fra majoriteten:

– Da jeg ble muslim på begynnelsen av åttitallet, var det få i Norge som brukte hijab. Men så falt Berlinmuren, og islam ble utropt til den nye hovedfienden. Etter det begynte flere muslimske kvinner å bære skaut, fortalte hun.

Larsen mener skautet er enda mer sentralt for muslimer i Vesten enn det er i muslimske land, og viser til at enkelte muslimske jenter i Vesten begynner å bære hijab allerede i seks-sju-årsalderen, mens det vanlige i Midtøsten er at de begynner når de er rundt tolv år.