Beboere med avslag

0Shares

Informasjon om trekk i økonomiske ytelser og bortfall av botilbud vil fra nå av skrives i selve vedtaket om avslag fra UDI. På denne måten er det UDI som styrer innstramningen rettet mot asylsøkere som får avslag.

Informasjon om IOMs returprogram skal bil sendt i et eget brev til søkers advokat. Informasjon om avslag i første instans vil være et klarsignal for mottakene til gjennomføring av individuell samtale om frivillig retur. Dette er i tråd med føringer for mottakenes arbeid i 2004, og målet om rask frivillig retur etter avslag, melder UDI.

Det er fortsatt politiet som fastsetter utreisefrist i andre instans (UNE). Det ligger derfor ikke til rette for at UDI kan informere om avslag i andre instans, før utreisefristen går ut.

Inntil videre skal mottakene fortsatt få informasjon om reduksjon av økonomiske ytelser og bortfall av botilbud, som er konsekvenser av oversittet utreisefrist.

UDI er nå i ferd med å utarbeide en veileder for den individuelle retursamtalen, som vil være klar innen utgangen av mars.