-Storhaug har misbrukt sin posisjon

0Shares

Kadra, Saynab og Nadia stod fram med personlige historier om tvangsekteskap og omskjæring. I VG tok de oppgjøret med kvinnen som var med på å løfte dem fram for norsk offentlighet, Hege Storhaug.

Ville forby hijab

FrP ville forny hijab, et forslag som HRS var med å støtte.

“Men uansett hvordan man vrir og vender på islams slør, så viser historien at all negativ islamisering – og dermed blant annet systematiske brudd på menneskerettigheter og fravær av demokrati – først synliggjøres i det offentlige rom ved økt tildekning av kvinnekjønnet.” Det har Hege Storhaug skrivet i en artikkel.

– Det er suverent om Frankrike kommer med et forbud mot religiøse symboler i skolen. Religionsfrihet må vike for prinsippet om likestilling. Barns individuelle rettigheter må gå foran foreldrenes religiøse overbevisning, sa informasjonsansvarlig i Human Rights Service (HRS) Hege Storhaug til Klassekampen.

Statsstøtte direkte fra statsbudsjettet

HRS fikk 1,1 million på statsbudsjettet – takket være Frp.

– Det er vi som har ønsket at HRS skal få de øremerkede midlene ved budsjettforliket, bekreftet Per Sandberg, innvandringspolitisk talsmann i Frp den gang.

Organisasjonen har vært brukt som foredragsholdere internt i partiet, og det var Frp som sørget for midler til HRS etter revidert statsbudsjett i høst.

Kritisert av Likestillingssenteret

Likestillingssenteret kritiserte organisasjonen HRS for å ha utnyttet jenter som søkte hjelp. -HRS brukte dem til å skaffe seg oppmerksomhet i mediene, mente senteret.

I et brev til Barne- og familiedepartementet skrev Likestillingssenteret at de har mottatt flere klager fra unge innvandrerjenter på måten organisasjonen jobber på, ifølge Dagsavisen.

Kritisert av innvandrere

-Allerede i 1990 foreslo hun i boka «mashallah» at navnet på staten Pakistan, hvor mange innvandrere kommer fra, må forandres til Napakistan, altså de urenes land! Det er sjelden at noen i så klare ordelag i 2003 kan hevde at den vestlige kulturen er overlegen andre kulturer, slik Storhaug tar til orde for, skrev Athar Ali i en artikkel Dagsavisen.

-Det er sjelden at noen krever, slik Storhaug gjør, at etniske minoriteter skal assimileres i det norske samfunn. Hun har tidligere uttalt at assimilering er helt avgjørende for å nå målet om et demokratisk og velfungerende fleretnisk samfunn. Det er et oppsiktsvekkende utsagn, tatt i betraktning assimileringspolitikken overfor samene og andre minoritetsgrupper tidligere.

– Storhaug har misbrukt sin posisjon, en posisjon hun fikk av mange jenter som betrodde seg til henne. Storhaug har imidlertid lykkes i få disse skjøre, skadede jentene til å slåss en krig Storhaug skapte, en krig som Storhaug har stått på for å opprettholde, skriver Raja i en artikkel i VG etter avsløringene om HRS.

Har hatt innflytelse

Forsker Line Nyhagen Predelli ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) står bak utredningen om minoritetskvinner og makt i Norge som ble publisert i fjor. Ifølge Predelli har HRS svært mye makt og legitimitet blant politikere.

– HRS har vært viktig for debatten. De har kommet med alternative synspunkter som andre ikke har våget å fremme. Og det har bidratt til å få mer debatt og diskusjon, sier Predelli til VG.

Innsatsen til HRS og Hege Storhaug har tross alt ført til at disse ømtålige temaene er satt på dagsordenen.