-Nedgangen skyldes ikke bare 48 timersregelen

0Shares

Tilstrømningen av asylsøkere fra Øst Europa, som av norske myndigheter kategoriseres som antatt grunnløse asylsøknader har gått betydelig ned gjennom hele 2003. Tall fra øvrige europeiske land viser også en nedgang.

-Nedgangen har en sammenheng med endringene i de totale politiske situasjonene i flere av disse landene så vel som innstramminger i asylpolitikken i mottakerlandene, mener organisasjonen SARFI.

Fra januar i år startet tiltak for raskere behandling av asylsøknader fra denne gruppen, gjennom innføring av en 48-timers behandling.

– Nye tall viser at tilstrømmingen av asylsøkere fra Europa har stoppet opp. Statsråd Erna Solberg sier seg fornøyd med resultatene, og gir 48-timers reglen all ære for dette resultatet. Solberg sier i tillegg at hun vil vurdere å innføre 48 timers saksbehandling for alle asylsøkere.

– En god del av asylsøkerne fra Øst-Europa som gjennom årene har søkt asyl i andre land og spesielt Norge, kommer fra land som nå inngår i EU. Potensielle emigranter fra disse landene vil ikke lengre ty til asylinstituttet for å lovlig opphold i Norge, de vil fra mai i år kunne flytte fritt til Norge. Dette vil SARFI anta er en av de største grunnene til nedgangen av asylsøkere fra Europa, en grunn som ikke har vært nevnt i de rapportene som foreligger hittil, påpeker SARFI.

-Vi oppfordrer myndighetene til å vise forsiktighet når det gjelder innføring av 48 timersregelen til alle asylsøkerkategorier, også de som er antatt ”velbegrunnede”, da vi frykter for rettssikkerheten til de som er reelle flyktninger.